Związek Zawodowy Pracowników Farmacji

O nas

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF) to pierwsza organizacja w Polsce reprezentująca osoby zatrudnione w sektorze farmaceutycznym.

Organizacja Związek Zawodowy Pracowników Farmacji jest absolutną koniecznością dla krajowych profesjonalnych stowarzyszeń działających zarówno, w Polsce, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szersze patrzenie na interesy osób zatrudnionych w sektorze farmaceutycznym pozwala dostrzec w perspektywie lokalnej fundamentalne zasady europejskie z zakresu praw pracownika, czasu pracy, doszkalania oraz kontynuowania rozwoju zawodowego przez farmaceutów, a także wspierania inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjenta. Są to aspekty równie istotne, jak przepisy dotyczące swobody przedsiębiorczości, uznania kwalifikacji zawodowych czy sprzedaży towarów na odległość.

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji został powołany w 2016 roku, przy wsparciu Europejskiego Związku Zawodowego Farmacetów] (EPhEU – Employed community Pharmacists in Europe). Zadaniem ZZPF jest między innymi pomoc we współpracy transgranicznej organizacji krajowych reprezentujących pracowników w sektorze farmaceutycznym. Podczas cyklicznych spotkań międzynarodowych nastąpi wzmożona wymiana informacji oraz doświadczeń, której celem jest efektywniejsza reakcja na kwestie dotyczące mobilności, dyrektywy dotyczącej czasu pracy, dyżurów, a także kształcenia i kontynuowania rozwoju kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów oraz projektu z zakresu zdrowia populacji (population health).

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji został członkiem EPhEU w 2017 roku i będzie głosem różnych organizacji krajowych dotyczącym między innymi nowych przepisów na poziomie Unii Europejskiej.

W 2015 roku, podczas Zgromadzenia Ogólnego, przedstawiciele EPhEU zdecydowali, by pomóc członkom krajów europejskich, które nie mają jeszcze przedstawicieli pracowników farmacji, w utworzeniu ZZPF w Polsce.

Związek Zawodowy Farmaceutów Polskich logo

Polish Trade Union of Pharmacy Workers

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Telefon:
+(48) 602101979
Telefon:
+(48) 694732275.
E-mail:
zzpf@zzpf.org.pl
NIP:
5223098180
KRS:
0000690692

Dołącz do ZZPF

Dołącz do nas, byśmy wspólnie zabrali głos w sprawach ważnych dla naszej grupy zawodowej.

Wypełnij zgłoszenie

Copyright © 2024 Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed By WebSS Studio

Strefa dla członków ZZPF

Uruchomiono zadanie harmonogramu