PETYCJA FARMACEUTÓW DO MINISTRA ZDROWIA DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA FARMACEUTÓW W ZAKRESIE REFUNDOWANEJ USŁUGI PRZEGLĄDU LEKOWEGO.

Farmaceuci od wielu lat oczekiwali na wprowadzenie w Polsce elementów opieki farmaceutycznej jako świadczenia gwarantowanego. Chcemy odnieść się do stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej, w sprawie planów wdrażania przeglądów lekowych po pilotażu. Wstępne wyniki pilotażu przeglądów lekowych jasno wskazują na efektywność usługi, prowadzonej według wystandaryzowanych metod opartych na doświadczeniach sprawdzonych w innych krajach takich jak Wielka Brytania, USA oraz Kanady. Pierwszy w Polsce pilotaż przeglądu lekowego wspiera aspiracje, oczekiwania środowiska farmaceutycznego oraz współpracę ze środowiskiem lekarskim dla dobra pacjentów. Wystandaryzowana usługa przeglądu lekowego daje szansę na bezpieczną i skuteczną terapię wspieraną zarówno przez farmaceutów z aptek ogólnodostępnych jak i szpitalnych. Ministerstwo Zdrowia oczekuje raportu z przeprowadzonego pilotażu, który wskaże standard refundowanej usługi oraz odpowie na pytanie, kto będzie uprawniony do wykonywania przeglądu lekowego w ramach koszyka świadczeń. Jesteśmy przekonani, iż niezależnie od zapisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021r, poz. 97), praktyczne kształcenie do realizacji przeglądów lekowych, prowadzone przez Jednostki Akredytowane jest niezbędne, aby usługa przeglądu lekowego była efektywna dla systemu opieki zdrowotnej. Jeśli chcemy funkcjonować w zakresie refundowanego koszyka świadczeń, potrzebujemy ujednoliconego kształcenia według wspólnie wypracowanego modelu na podstawie wyników pilotażu tak usługi przeglądu lekowego jak i kolejnych usług świadczeń gwarantowanych.

Zwracamy się zatem o wsparcie w historycznym dla polskiej farmacji momencie i złożenie podpisu pod → naszą petycją ←.