Tematem spotkania była lista leków o utrudnionej dostępności. 

Od początku grudnia 2022 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny co 2 tygodnie przygotowuje zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności i przekazuje je do samorządów aptekarskiego i lekarskiego. Izby mają za zadanie dystrybuować je dalej do farmaceutów i lekarzy. Działanie jest wyjściem naprzeciw problemom z dostępem do niektórych produktów leczniczych i ma na celu wymianę informacji pomiędzy nadzorcą rynku, aptekarzami i lekarzami tak, by pacjent miał zapewniony dostęp do wiarygodnej informacji. Świadomy problemów z dostępnością danego produktu lekarz może zaordynować alternatywną terapię, a świadomy farmaceuta – poinformować o możliwości zastosowania odpowiednika lub zamiennika, a wcześniej zaopatrzyć się w nie. 3 stycznia 2023r. w GIF odbyło się spotkanie z interesariuszami rynku farmaceutycznego, którego celem było usprawnienie tej komunikacji. Powstały 3 główne postulaty.

 

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/gif/gif-spotkal-sie-z-przedstawicielami-organizacji-branzowych-rynku-farmaceutycznego