Braliśmy udział w tworzeniu Strategii Państwowej Insp. Farmaceutycznej 2023 – 2026. Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale ważne aby rozmawiać.

Cała strategia dostępna pod adresem: 

https://www.gov.pl/attachment/7ab90600-ca55-494a-b46c-931d292044ca