Petycja o zmienę w Rozporządzeniu MZ z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej.

Aby móc pomagać są potrzebne pilne zmiany w przepisach. Załączony wniosek został wysłany do GIF oraz do MZ i zawiera propozycje podstawowych zmień w Rozporządzeniu aby Pomoc humanitarna była możliwa do zrobienia na dużą skalę, zgodnie z prawem oraz z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów.

Wniosek o zmiany