W związku z nieustającymi z informacjami od Naszych Członków Faramceutów, pragniemy zaznaczyć, iż znajdujące się w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki wymagają wielu doprecyzowań, zmian a nawet skreśleń.

Projekt uwag do rozporządzenia