Oferowanie usługi dostawy leków z apteki to ogromna korzyść dla wielu pacjentów, ale nie w formie zaproponowanej na spotkaniu Senatu. Dowóz leków do domu pacjenta jest oferowany w wielu krajach świata.

Jest to usługa oferowana przez apteki jako usługa farmaceutyczna w ramach opieki farmaceutycznej. Farmaceuta przygotowujący leki dla pacjenta, dokłada wszelkich starań, aby odpowiednio przygotować leki, których potrzebuje pacjent.

Apteki, które oferują tę usługę, odbierają od recepty pacjentów lub od lekarza pierwszego kontaktu przed wydaniem i wysłaniem leków, najczęściej za darmo. Jest to niezwykle wygodne dla pacjentów, który nie posiadają własnego transportu lub osób, którym trudno jest się poruszać, a także dla osób starszych. Jest również idealny sposób dla osób regularnie przyjmujących leki. Dobrze prowadzona usługa może zapewnić, że kolejna dostawa leków, dotrze do pacjenta zanim skończy się ich aktualna recepta. Poczta, nie da takiej gwarancji choćby w sytuacji zbliżających się świąt.

Zasady i przepisy na świecie

Jak można się spodziewać, istnieją wytyczne dla aptek, które oferują tego rodzaju usługi. Wytyczne dla zarejestrowanych aptek świadczących usługi apteczne na odległość obejmują osoby oferujące "usługę dostarczania z zarejestrowanej apteki pacjentom we własnym domu lub w domu opieki lub domu opieki". W tym przypadku, jeśli oferujesz usługę dostawy, przekazanie do dostawcy leku OTC lub Rx musi odbyć się w zarejestrowanej aptece pod nadzorem farmaceuty.

Gdy leki nie są podawane pacjentowi w zarejestrowanej aptece, ale są dostarczane przez członka personelu lub przedstawiciela do domu pacjenta lub miejsca pracy pacjenta, nawet jeśli zlecasz jakąkolwiek część swojej usługi aptecznej stronie trzeciej, nadal jesteś odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności oraz musi przeprowadzić "należytą staranność".

Wytyczne podkreślają również, że leki muszą być dostarczane bezpiecznie, co obejmuje, między innymi, ocenę przydatności i czasu dostawy, wysyłki i dostawy; przydatność opakowania; oraz warunki, warunki i ograniczenia przewoźnika. Ponadto trzeba się zastanowić się, w jaki sposób personel może przekazać ważne informacje pacjentom w sposób jasny i skuteczny, gdy nie widzą kogoś twarzą w twarz, oraz podać jasne informacje na temat tego, w jaki sposób mogą skontaktować się z personelem apteki, jeśli mają jakiekolwiek problemy lub potrzebują więcej porad. Powinno to również obejmować porady dotyczące tego, kiedy powrócić do lekarza rodzinnego lub lokalnego farmaceuty.

Doświadczenie z innych krajów

"Jest wiele powodów, ale przede wszystkim chodzi o wygodę dla ogółu społeczeństwa i ludzi, którzy naprawdę tego potrzebują".
"Nasi starsi pacjenci nie zawsze mogą przyjechać, by odebrać leki, wraz z oczekującymi i młodymi matkami, więc wygodniej jest nam odbierać ich receptę z przychodni i oszczędzić czas lekarzom."