Poprosimy o badania na jakiej podstawie Pan Wiceprezes twierdzi, że nie można szczepić w aptekach?  

Zapraszamy na spotkanie z Dr Regis Vaillancourt z Federacji Farmaceutycznej (FIP), z Kanady, gdzie szczepienia w aptekach wprowadzono już kilkanaście lat temu. 

http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/wiceprezes-nrl-kontestuje-pomysl-szczepien-wykonywanych-przez-farmaceutow,27003.html