Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy.

Jako Związek Zawodowy Pracowników Farmacji stajemy w obronie Wydziału farmaceutycznego w Warszawie - zredukowana ma zostać powierzchnia pracowni i laboratoriów.

W dobie nadchodzącej opieki farmaceutycznej nie możemy dopuścić do pogorszenia sie standardów kształcenia farmaceutów w Polsce! 

Wydziału farmaceutyczny w Warszawie ma mieć zredukowaną powierzchnię pracowni i laboratoriów. Jak w takich warunkach ma się rozwija przyszłość Polskiej farmacji?

Zwróciliśmy się w tej sprawie do władz uczelni jak i również do Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarneka.

Jako ZZPF dążyliśmy i będziemy dążyć aby jakość kształcenia studentów czy farmaceutów była jak na najwyższym poziomie. 

Poniżej możecie się zapoznać ze złożonym Pismem do Ministra Edukacji i Nauki.

Ryc. 1 Pierwsza strona pisma złożonego Ministrowi Edukacji i Nauki w sprawie wydziału farmaceutycznego WUM.

Ryc. 2 Druga strona pisma złożonego Ministrowi Edukacji i Nauki w sprawie wydziału farmaceutycznego WUM.