Przedstawiamy, rekomendowane wytyczne ZZPF dotyczące ubiegania się o nostryfikacje dyplomu z tytułem naukowym magistra farmacji w Polsce przez osoby spoza UE.

Rejestracja jako farmaceuta w Polsce osób spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) powinna przebiegać następująco.

 

Procedura dotyczy osób, które:
● posiadają kwalifikacje spoza EOG bądź
● są obywatelami państwa spoza EOG i posiadają europejskie kwalifikacje, ale inne niż powszechnie uznawane w Polsce jako kwalifikacje do bycia farmaceutą.

 

 

Podstawowym wymaganiem jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i uprawnień do bycia farmaceutą w swoim kraju.

 

Aby móc aplikować o rejestrację jako farmaceuta w Polsce należy przejść:
1. Program oceny zagranicznych farmaceutów (przez uczelnie wyższą)
2. 26 tygodniowe szkolenie poprzedzające rejestrację. Musi się ono odbyć w Polskiej aptece i być zaliczone w stopniu satysfakcjonującym.
3. Ocenę rejestracji przez samorząd aptekarski z wynikiem pozytywnym.
Powyższe trzy kroki muszą być ukończone i aplikacja złożona w ciągu 4 lat od daty rozpoczęcia programu nostryfikacji.

 

Na czym polega program akredytacji?

Jest to roczny płatny kurs podyplomowy prowadzony przez wybrane uniwersytety. Aby go przejść, trzeba najpierw złożyć wniosek do Izby Aptekarskiej (koszt 3000 tyś PLN) i uzyskać pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do kursu przez radę. Od czasu jej wydania kurs musi być rozpoczęty w ciągu kolejnych dwóch lat akademickich.
Jednym z elementów wniosku jest dostarczenie dowodów świadczących o odpowiedniej znajomości języka polskiego. Izba powinna akceptować wybrane typy dowodów, opisane dokładnie w wytycznych sporządzonych przy współpracy z uczelnią.

 

Czym jest szkolenie przedrejestracyjne?

Po pozytywnym ukończeniu kursu kandydat może rozpocząć 26- tygodniowe praktyki (te same, co osoby po studiach w Polsce). Co istotne, są one zazwyczaj płatne i odbywają się w pełnym wymiarze godzinowym, w szpitalu bądź w aptece otwartej.

 

Ocena rejestracyjna, czyli ostatni etap szkoleń.
Ocena rejestracyjna przeprowadzana jest przez NIA i polega na pisemnym dwuczęściowym egzaminie. Odbywa się on dwa razy w roku (w różnych lokalizacjach w Polsce) i można do niego podchodzić tylko i wyłącznie trzy razy.

 

Podsumowanie.
Po pomyślnym ukończeniu kursu, 26-tygodniowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu oceniającego, kandydat może ubiegać się o rejestrację w OIA jako farmaceuta. Aplikację trzeba złożyć w ciągu 4 lat od daty rozpoczęcia kursu.

 

Uwaga! Rejestracja w OIA jako farmaceuta nie gwarantuje prawa do pracy i pobytu w Polsce. Nie daje też gwarancji znalezienia pracy jako farmaceuta. W związku z tym przed rozpoczęciem procesu rejestracji zaleca się zapoznanie z aktualnymi informacjami na temat wiz i prawa do pracy.

 

Zarząd ZZPF