Plan nielimitowany w Polsce – warunki cenowe

Plan taryfowy Firma Indywidualne warunki
Opłata aktywacyjna (włączenie do Mobilnej Sieci Operatora) 1,00 PLN netto
Abonament miesięczny (płatny z góry) a) 9,00 PLN netto
Opłata za minutę krajowego połączenia głosowego do Mobilnej Sieci Operatora, do dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem Mobilnej Sieci Operatora oraz krajowych sieci stacjonarnych b) d) opłata wliczona w opłatę za Abonament miesięczny
Opłata za minutę połączenia głosowego do pozostałych krajowych sieci komórkowych b) d) opłata wliczona w opłatę za Abonament miesięczny
Połączenia z pocztą głosową na terenie Polski (numer *501) opłata wliczona w opłatę za Abonament miesięczny
Połączenia międzynarodowe c) f) zgodnie z cennikiem połączeń międzynarodowych
Połączenia w roamingu f) zgodnie z Cennikiem usług w roamingu dla Firm w ofertach negocjowanych
Opłata za SMS – a do Mobilnej Sieci Operatora, do dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem Mobilnej Sieci Operatora oraz pozostałych krajowych sieci komórkowych e) opłata wliczona w opłatę za Abonament miesięczny
Opłata za MMS – a do Mobilnej Sieci Operatora, do dostawców usług świadczących usługi wyłącznie z wykorzystaniem Mobilnej Sieci Operatora oraz pozostałych krajowych sieci komórkowych e) opłata wliczona w opłatę za Abonament miesięczny
Nowy Business Everywhere w telefonie 12 GB opłata wliczona w opłatę za Abonament miesięczny
Nowy Business Everywhere w telefonie 20 GB – możliwość włączenia
(zamiast 12 GB) za dodatkową opłatą
5,00 PLN netto
 1. Abonament nie uwzględnia wartości wykonanych lub odebranych przez Klienta połączeń lub wiadomości SMS/MMS na/z numery/-ów typu Premium Rate, wiadomości SMS/ MMS na numery stacjonarne oraz połączeń z numerami infolinii, o których mowa regulaminie świadczenia promocyjnej usługi „Dostęp do numerów infolinii i serwisów audiotekstowych” obowiązującym z dnia 01 stycznia 2014 roku;.
 2. Opłaty za pełną minutę połączenia, naliczanie sekundowe - z zastrzeżeniem przypisu d) poniżej.
 3. W planie taryfowym określonym w powyższym zestawieniu pobierana jest wyłącznie opłata z cennika połączeń międzynarodowych naliczana za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 4. Klient rozliczany będzie za połączenia proporcjonalnie do liczby faktycznie wykorzystanych sekund. Opłata za połączenie zaokrąglana jest arytmetycznie z dokładnością do jednego grosza.
 5. Opłata za zdarzenie;
 6. W zakresie nieuregulowanym w Ofercie zastosowanie mają stawki cennika połączeń międzynarodowych/ Cennika usług w roamingu dla Firm w ofertach negocjowanych;
 7. Świadczenie usługi będzie zgodne z Regulaminem usługi Manager Floty z dnia 16 maja 2018 roku, z zastrzeżeniem modyfikacji w tabeli powyżej;

Warunki cenowe na terenie UE

Dedykowane stawki w roamingu na ternie strefy I (UE)
Połączenia wychodzące w roamingu ze Strefy 1 do Polski  (taktowanie: minutowe) a) 0,07 PLN netto
Połączenia przychodzące (odebrane) w roamingu w Strefie 1 0,00 PLN netto
SMS wysłane ze strefy 1 do Polski b) 0,04 PLN netto
MMS wysłany ze strefy 1 do Polski b) 0,02 PLN netto
Transmisja danych na terenie strefy 1 0,02 PLN netto
 1. Opłata za minutę połączenia;
 2. Opłata za zdarzenie;
 3. Przesyłanie danych wychodzących i przychodzących jest liczone łącznie;

Klient ma możliwość zlecenia włączenia pakietu transmisji danych w promocyjnych warunkach - Europejski Pakiet MB na kontrakt:

Pakiet MB Opłata aktywacyjna Miesięczna opłata abonamentowa Taryfikacja w roamingu w ramach Pakietu
1 GB - 13,00 PLN netto co 10 kBa)
2 GB - 26,00 PLN netto co 10 kBa)
4 GB - 48,00 PLN netto co 10 kBa)
 1. Dane wysyłane i odbierane są rozliczane łącznie;